top of page
Organiserede filer

Generalforsamling og referater

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages varsel i lokal avis med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

1. Valg af dirigent


2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse


3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse


4. Eventuelle forslag


5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår


6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant


7. Valg af revisor og revisorsuppleant


8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

2024

Referat af generalforsamling                                                                              27. april 2024                                                         Læs/hent   

Bestyrelsen beretning                                                                                         27. april 2024                                                         Læs/hent           

Regnskab 2023                                                                                                   15. april 2024                                                          Læs/hent

2023

Referat af generalforsamling                                                                              25. april 2023                                                         Læs/hent              

Bestyrelsen beretning                                                                                         25. april 2023                                                         Læs/hent                              

Regnskab 2022                                                                                                   18. april 2023                                                          Læs/hent

 

2022

Referat af generalforsamling                                                                               27. april 2022                                                        Læs/hent                            

Bestyrelsen beretning                                                                                         27. april 2022                                                         Læs/hent                                

Regnskab 2021                                                                                                    04. april 2022                                                         Læs/hent

2021

Referat af generalforsamling                                                                               25. august 2021                                                     Kommer snarest

Bestyrelsen beretning                                                                                          25. august 2021                                                     Læs/hent

Regnskab 2020                                                                                                    25. august 2021                                                     Læs/hent

2020

Referat af generalforsamling                                                                               13. oktober 2020                                                    Læs/hent

Bestyrelsen beretning                                                                                          13. oktober 2020                                                    Læs/hent

Regnskab 2019                                                                                                     13. oktober 2020                                                    Læs/hent

2019

Referat af generalforsamling                                                                                23. april 2019                                                         Læs/hent

Bestyrelsen beretning                                                                                          23. april 2019                                                          Læs/hent

Regnskab 2019                                                                                                     13. oktober 2020                                                    Læs/hent

 

2018

Referat af ekstraordinær generalforsamling                                                       23. maj 2018                                                          Læs/hent

Referat af generalforsamling                                                                                25. april 2018                                                         Læs/hent

Formandens beretning                                                                                         25. april 2018                                                         Læs/hent

2017

Referat af generalforsamling                                                                                25. april 2017                                                         Læs/hent

Formandens beretning                                                                                         25. april 2017                                                         Læs/hent

2016

Referat af generalforsamling                                                                                18. maj 2016                                                           Læs/hent

Formandens beretning                                                                                         18. april 2016                                                          Læs/hent

Regnskab 2016 og budget 2017                                                                                                                                                          Læs/hent

2015

Referat af generalforsamling                                                                                30. marts 2015                                                       Læs/hent

Formandens beretning                                                                                         30. marts 2015                                                       Læs/hent

bottom of page