top of page
Raster for sorte huller

Generalforsamling 2024

Tirsdag den 23. april kl. 19.00

!! Mødet afholdes i år på Hotel Møen, Storegade 13 !!

Agenda:

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af stemmetællere.

3.   Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse

4.   Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5.   Eventuelle forslag

6.   Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår

7.   Valg af bestyrelse

8.   Valg af bestyrelsessuppleant

9.   Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Bestyrelsen 

Du kan læse regnskabet her [Stege Kabelnet årsrapport 2023]

På generalforsamlingen kan du også få hjælp til:

  • PlayMaker oprettelse

  • TV-pakker - inklusiv tilkøbskanaler

  • Internet løsninger

  • Gratis stegenet-mail

Vores teknikere og support er klar til at hjælpe og løse eventuelle udfordringer/problemer efter selve generalforsamlingen.

Du kan læse om nogle af vores fantastiske tilbud her:

Playmaker.png
Led TV

TV-pakker

Værd at vide om Stege Net:

Vi tilbyder gratis email til vores internet kunder

Hvis du er internet kunde hos os, tilbyder vi gratis email (xxxx@stegenet.dk). Hvis du gerne vil have en @stegenet.dk mail, kan du kontakte os på 44 40 47 80 (tryk 1 for tekniker)

Vi har hurtig lokal support alle dage fra 08:00 til 20:00

Hvis du har spørgsmål, eller andet, kan du komme i kontakt med os alle dage fra 08:00 til 20:00 på telefon 44 40 47 80 - modsat mange andre udbydere, har vi ikke telefon-køer og lange ventertider.

Er i tvivl om noget, kan du altid ringe til os på 44 40 47 80

bottom of page